Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish Turkish

НАРЕДБА № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.

НАРЕДБА № 2 от 15 март 2002 г. за усовията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.

НАРЕДБА № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка.

НАРЕДБА № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.

НАРЕДБА № 34 от 06.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници.

НАРЕДБА № 35 от 3 ноември 1999 г. за функционаните и техническите изисквания към електронните таксиметрови апарати с фискална памет.

НАРЕДБА № 36 от 15.05.2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС ...

НАРЕДБА № 37 от 2 август 2002 Г. за усовията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                    Условия за ползване  I Указания  I За сайта  I Контакти  I Начало

                                                     ©2013 autoparade.net. Всички права запазени.